Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności opisuje, w jaki sposób Twoje dane osobowe są gromadzone, wykorzystywane i udostępniane podczas odwiedzania lub dokonywania zakupów na stronie www.basilur.pl

Spis treści:

1. O nas.
2. Dane dostępowe i hosting.
3. Gromadzenie i przetwarzanie danych w celach realizacji umowy, kontaktowych oraz założenia konta Klienta.
4. Przekazywanie danych celem realizacji dostawy.
5. Przetwarzanie danych celem realizacji płatności.
6. Kanały działań marketingowych: poczta e-mail, kontakt telefoniczny.
7. Pliki cookie i podobne technologie.
8. Wykorzystywanie plików cookies i podobnych narzędzi technologicznych w celach analityki internetowej i w celach marketingowych.
9. Media społecznościowe.
10. Nasze dane kontaktowe i Twoje prawa.

 

1. O nas.

Administratorem danych osobowych odpowiedzialnym za ich przetwarzanie jest:

Tea Brother Sp. z o.o.
Ul. Targowa 9B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Adres e-mail: sklep@basilur.pl
Nr telefonu: 500-164-006

2. Dane dostępowe i hosting.

Naszą stronę internetową można odwiedzać bez podawania danych osobowych. W przypadku każdego wywołania strony internetowej serwer zapisuje automatycznie jedynie tzw. logi serwera, np. nazwę żądanego pliku, Państwa adres IP, datę i godzinę wywołania, ilość przesyłanych danych oraz składającego zapytanie dostawcę usług internetowych (tzw. logi dostępowe) oraz dokumentuje wywołanie strony.

Dane te są analizowane wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania naszej strony internetowej i ulepszenia naszej oferty. Powyższe służy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO zabezpieczeniu naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnym, prawidłowym prezentowaniu naszych stron internetowych i oferty. Wszystkie dane dostępowe są usuwane w terminie siedmiu dni od momentu zakończenia Twojej wizyty na stronie.

Hosting

Usługi w zakresie hostingu i wyświetlania strony internetowej są częściowo świadczone na nasze zlecenie przez naszych usługodawców w ramach powierzenia przetwarzania danych. O ile niniejsza polityka prywatności nie stanowi inaczej, wszystkie dane dostępowe oraz dane zebrane w przewidzianych do tego celu formularzach na naszej stronie, będą przetwarzane na ich serwerach. W przypadku pytań dotyczących naszych usługodawców i podstaw współpracy z nimi, prosimy skontaktować się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w punktach: „O nas" oraz „Nasze dane kontaktowe i Twoje prawa".

Content Delivery Network

W celu skrócenia czasu ładowania się naszych stron internetowych wykorzystujemy tzw. Content Delivery Network ("CDN"). W ramach usług CDN – treści znajdujące się na stronie, np. duże pliki multimedialne są dostarczane za pośrednictwem regionalnych serwerów zewnętrznych dostawców usług CDN. Oznacza to, że również tzw. dane dostępowe są przetwarzane na serwerach dostawców usług CDN. Świadczone dla nas w tym zakresie usługi realizowane są w ramach zawartej z usługodawcami umowy powierzenia danych. Jeśli masz pytania dotyczące naszych usługodawców i podstaw naszej współpracy z nimi, skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w punktach: „O nas" oraz „Nasze dane kontaktowe i Twoje prawa".

3. Gromadzenie i przetwarzanie danych w celach realizacji umowy, kontaktowych oraz założenia konta Klienta.

Gromadzimy dane osobowe wyłącznie wtedy, kiedy nam je dobrowolnie przekazujesz, składając swoje zamówienie lub kontaktując się z nami (np. za pomocą formularza kontaktowego albo przez e-mail). Pola obowiązkowe są oznaczone jako takie, ponieważ zawarte w nich dane są niezbędne do wykonania umowy lub rozpatrzenia sprawy, w której kontaktujesz się z nami. Bez ich podania nie można ukończyć zamówienia lub skontaktować się z nami. To, jakie dane są gromadzone, wynika bezpośrednio z formularzy, do których wprowadzane są dane. Z przekazanych przez Ciebie danych korzystamy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu wykonania umowy i udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytania. Ponadto jeśli stosownie do art. 6 ust. 1 lit. a RODO udzielisz swojej zgody na założenie konta klienta – będziemy przetwarzać niezbędne w tym celu Twoje dane osobowe. Dalsze informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych, w szczególności w zakresie przekazywania danych naszym usługodawcom w celu realizacji zamówień, płatności i wysyłki, znajdziesz w kolejnych częściach niniejszej polityki prywatności.
Po całkowitym wykonaniu umowy lub usunięciu Twojego konta klienta, przetwarzanie Twoich danych zostanie ograniczone, a po upływie okresów przechowywania określonych w przepisach podatkowych i ustawie o rachunkowości dane te zostaną usunięte (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), chyba że wyrazisz wyraźną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) na dalsze korzystanie z tych danych lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zastrzeżemy prawo do dalszego korzystania z danych w innych celach, o czym - w takiej sytuacji informujemy Cię w niniejszej polityce prywatności. Twoje konto klienta może zostać usunięte w każdej chwili. W tym celu należy wysłać wiadomość na nasz adres kontaktowy wskazany w punkcie „Nasze dane kontaktowe i Twoje prawa" lub skorzystać z odpowiedniej funkcji w ustawieniach Twojego konta klienta.

4. Przekazywanie danych celem realizacji dostawy.

W celu wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) przekazujemy Twoje dane wybranej przez Ciebie w procesie składania zamówienia firmie spedycyjnej, której zlecono dostawę zamówionych produktów.

5. Przetwarzanie danych celem realizacji płatności.

W celu realizacji płatności w naszym sklepie internetowym współpracujemy z zewnętrznymi usługodawcami obsługującymi elektroniczne płatności online i przekazujemy Twoje dane wybranej przez Ciebie w procesie składania zamówienia firmie obsługującej płatność. Powyższe służy realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Przetwarzanie danych celem zapobiegania nadużyciom i optymalizacji płatności

W niektórych sytuacjach możemy przekazywać naszym usługodawcom dodatkowe informacje, które mogą zostać przez nich wykorzystane wraz z informacjami niezbędnymi do zrealizowania płatności. Usługodawcy ci działają wówczas na nasze zlecenie jako podmioty przetwarzające i świadczą dla nas usługi w zakresie zapobiegania nadużyciom i optymalizacji procesów płatności (np. fakturowanie, analiza kwestionowanych płatności, wsparcie księgowe). Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO służy to realizacji naszych uzasadnionych interesów w zakresie ochrony przed nadużyciami i oszustwami oraz w zakresie skutecznego zarządzania płatnościami.

6. Kanały działań marketingowych: poczta e-mail, kontakt telefoniczny

 Reklama wysyłana e-mailem po zapisaniu się do newslettera

Jeśli zapiszesz się do naszego newslettera, wówczas będziemy korzystać z przekazanych nam przez Ciebie danych niezbędnych do celu regularnego przesyłania Tobie naszego newslettera drogą elektroniczną na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Możesz w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, wysyłając nam wiadomość na nasz adres kontaktowy wskazany w punkcie „Nasze dane kontaktowe i Twoje prawa" lub korzystając z odpowiedniego linka zamieszczonego w newsletterze. Po wyrejestrowaniu się usuniemy Twój adres e-mail, o ile nie wyrazisz w sposób wyraźny zgody na dalsze korzystanie z Twoich danych w innych celach lub nie zastrzeżemy prawa dalszego korzystania z tych danych w ustawowo dozwolonych przypadkach, o czym w takiej sytuacji informujemy Ciebie w niniejszej polityce prywatności.

Wysyłanie newslettera

Newsletter jest wysyłany w ramach powierzenia przetwarzania danych na nasze zlecenie przez zewnętrznego usługodawcę. Jeśli masz pytania dotyczące naszych usługodawców i podstaw naszej współpracy z nimi, skontaktuj się z nami. Dane kontaktowe znajdziesz w punktach: „O nas" oraz „Nasze dane kontaktowe i Twoje prawa".

Wysyłanie zaproszenia do wystawienia opinii o zakupie

Jeśli w trakcie lub po złożeniu zamówienia wyraziłeś/wyraziłaś na to swoją zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), wówczas użyjemy Twojego adresu e-mail w celu przesłania do Ciebie elektronicznego zaproszenia do ocenienia zakupu dokonanego w naszym sklepie. Wystawienie opinii/oceny odbywa się za pośrednictwem wykorzystywanego przez nas systemu opinii. Udzieloną zgodę możesz wycofać w każdej chwili poprzez wysłanie stosownej wiadomości na nasz adres kontaktowy wskazany w punkcie „Nasze dane kontaktowe i Twoje prawa" lub korzystając z odpowiedniego linka zamieszczonego w wiadomości z zaproszeniem do wystawienia opinii.

Zaproszenia do wystawienia opinii mogą być wysyłane w naszym imieniu i na nasze zlecenie przez naszego usługodawcę – Trusted Shops, który świadczy dla nas usługi w tym zakresie. Trusted Shops współpracuje w tym celu z podwykonawcami z siedzibą w USA. W ramach tej współpracy zapewniony został odpowiedni stopień ochrony danych. Dalsze informacje dotyczące zasad ochrony danych w Trusted Shops znajdziesz tutaj. Jeśli masz pytania dotyczące podstaw naszej współpracy z tym usługodawcą, skontaktuj się z nami. Dane kontaktowe znajdziesz w punkcie „Nasze dane kontaktowe i Twoje prawa".

Reklama telefoniczna

Jeśli w trakcie lub po złożeniu zamówienia wyraziłeś/wyraziłaś na to swoją zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), wówczas użyjemy Twoich danych do naszych własnych celów reklamowych, np. informowania o naszych nowych produktach i promocjach. Możesz w każdej chwili wycofać swoją zgodę, wysyłając nam wiadomość na nasz adres kontaktowy wskazany w punkcie „Nasze dane kontaktowe i Twoje prawa" lub składając stosowne ustne oświadczenie w trakcie rozmowy telefonicznej. Po wycofaniu zgody usuniemy Twój numer telefonu, o ile nie wyrazisz w sposób wyraźny zgody na dalsze jego wykorzystywanie w innych celach lub nie zastrzeżemy prawa dalszego korzystania z tych danych w ustawowo dozwolonych przypadkach, o czym w takiej sytuacji informujemy Ciebie w niniejszej polityce prywatności.

Reklamy telefoniczne są realizowane na nasze zlecenie przez zewnętrznego usługodawcę, któremu w ramach zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych przekazujemy w tym celu Twoje dane.

7. Pliki cookie i podobne technologie

Ogólne informacje

Aby uatrakcyjnić wizytę na naszej stronie internetowej oraz umożliwić Ci korzystanie z jej kluczowych funkcji, wykorzystujemy w tym celu narzędzia technologiczne, w tym tzw. pliki cookies. Cookies są małymi plikami tekstowymi, które są automatycznie zapisywane na Twoim urządzeniu końcowym. Niektóre używane przez nas cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (tzw. trwałe cookies). Wykorzystujemy technologie, które są absolutnie niezbędne do zapewnienia prawidłowego i optymalnego korzystania z niezbędnych funkcji naszej strony internetowej (np. funkcja koszyka zakupowego). Technologie te przetwarzają dane takie jak np. Państwa adres IP, czas wizyty na stronie, informacje o urządzeniu i przeglądarce, a także informacje o korzystaniu z naszej strony internetowej (np. o zawartości koszyka zakupowego). Służy to zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na optymalnej prezentacji naszej oferty.

Ponadto wykorzystujemy również narzędzia technologiczne w celu wypełnienia obowiązków prawnych, którym podlegamy (np. w celu udowodnienia otrzymania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych), jak również w celu analityki internetowej i marketingu internetowego. Dalsze informacje na ten temat, w tym odpowiednie podstawy prawne przetwarzania danych, znajdują się w kolejnych sekcjach niniejszej polityki prywatności.

W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdziesz wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień w zakresie cookies. Dostępne są one pod następującymi linkami: Microsoft Edge™ / Safari™ / Chrome™ / Firefox™ / Opera™

Gdy na wykorzystywanie określonych narzędzi technologicznych została nam udzielona przez Ciebie zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), może zostać ona wycofana przez Ciebie w każdej chwili. W celu wycofania zgody, skontaktuj się z nami za pośrednictwem adresu kontaktowego wskazanego w punkcie „Nasze dane kontaktowe i Twoje prawa".

8. Wykorzystywanie plików cookies i podobnych narzędzi technologicznych w celach analityki internetowej i marketingowych.

O ile wyraziłeś/wyraziłaś na to swoją zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), wykorzystujemy na naszej stronie internetowej wskazane poniżej pliki cookies i inne, podobne narzędzia technologiczne zewnętrznych usługodawców. Po zrealizowaniu celu przetwarzania i zakończeniu korzystania z danego narzędzia technologicznego, dane zebrane w ramach korzystania z tych narzędzi zostaną usunięte. Udzielona zgoda może zostać wycofana przez Ciebie w dowolnym momencie. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości odwołania zgody i Twojego prawa do sprzeciwu znajdują się w punkcie "Pliki cookie i podobne technologie". Dalsze informacje znajdziesz na stronach poszczególnych usługodawców. Jeśli masz pytania dotyczące naszych usługodawców i podstaw naszej współpracy z nimi, skontaktuj się z nami. Dane kontaktowe znajdziesz w punkcie „Nasze dane kontaktowe i Twoje prawa".

Wykorzystywanie usług Google

Korzystamy z wskazanych poniżej narzędzi technologicznych firmy Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia ("Google"). Informacje zbierane automatycznie przez technologie firmy Google dotyczące korzystania z naszej strony internetowej są zazwyczaj przekazywane na serwer Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA i tam przechowywane. Komisja Europejska nie wydała dla USA decyzji w sprawie odpowiedniego stopnia ochrony danych. Nasza współpraca opiera się na standardowych klauzulach ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską. W przypadku gdy w ramach użycia narzędzi technologicznych Google dochodzi do przetwarzania Twojego adresu IP, wówczas dzięki włączonej anonimizacji IP Twój adres jest skracany przed zapisaniem na serwerach Google. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google i tam skrócony. O ile nie określono inaczej dla poszczególnych technologii Google opisanych w niniejszej polityce prywatności, przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zawartej z Google umowy o współadministrowanie danymi osobowymi zgodnie z art. 26 RODO. Dalsze informacje dotyczące przetwarzania danych przez Google znajdziesz w polityce prywatności na stronie firmy Google.

Google Analytics

W celach analizy użytkowania naszej strony internetowej wykorzystujemy Google Analytics – narzędzie do analityki internetowej firmy Google, które automatycznie przetwarza w tym celu Twoje dane (adres IP, czas wizyty na stronie, informacje o urządzeniu i przeglądarce, a także informacje dotyczące korzystania z naszej strony internetowej) oraz tworzy na ich podstawie pseudonimowane profile użytkowników. Do tego celu mogą być wykorzystywane pliki cookie. Twój adres IP co do zasady nie jest łączony z innymi danymi zebranymi przez Google. Przetwarzanie danych w ramach usługi Google Analytics odbywa się na podstawie zawartej z Google umowy powierzenia danych.

W celu zoptymalizowania i uatrakcyjnienia oferty naszej strony internetowej aktywowaliśmy również ustawienia udostępniania danych dla "produktów i usług Google". Umożliwia to Google dostęp do danych zebranych i przetwarzanych w ramach usługi Google Analytics oraz ich wykorzystanie do ulepszania produktów i usług świadczonych przez Google. Udostępnienie w tym celu danych firmie Google odbywa się na podstawie dodatkowej umowy zawartej pomiędzy administratorami danych. Nie mamy wpływu na późniejsze przetwarzanie danych przez Google.

Google Ads

Z pomocą Google Ads promujemy naszą stronę internetową w wynikach wyszukiwania oraz na stronach osób trzecich. W tym celu podczas odwiedzin naszej strony internetowej w Twoim urządzeniu automatycznie zapisany zostanie plik remarketing cookie firmy Google, który na podstawie odwiedzanych przez Ciebie stron umożliwia wyświetlanie reklam opartych na Twoich zainteresowaniach, przetwarzając w tym celu za pomocą pseudonimowego identyfikatora (ID) Twoje dane (adres IP, czas wizyty na stronie, informacje o urządzeniu i przeglądarce, a także informacje dotyczące korzystania z naszej strony internetowej). Dalsze przetwarzanie danych ma miejsce tylko wtedy, gdy aktywowałeś/aktywowałaś w ustawieniach swojego konta Google opcję personalizacji reklam. W takim przypadku - jeśli będziesz  podczas wizyty na naszej stronie internetowej zalogowany jednocześnie w serwisie Google, Google wykorzysta Twoje dane razem z danymi zebranymi w ramach usługi Google Analytics w celu stworzenia i zdefiniowania tzw. list grup docelowych dla celów remarketingu na różnych urządzeniach.

Do celów analityki internetowej używamy narzędzia Google Ads Conversion Tracking, aby zmierzyć i dokonać analizy Twoich zachowań, w sytuacji gdy odwiedzisz naszą stronę za pośrednictwem reklamy w ramach narzędzia Google Ads. W tym celu mogą być wykorzystywane pliki cookie oraz przetwarzane dane takie jak: adres IP, czas wizyty, informacje o urządzeniu i przeglądarce, a także informacje dotyczące korzystania z naszej strony internetowej, np. wizyta na stronie internetowej lub rejestracja do newslettera. Na podstawie tych danych tworzone są następnie pseudonimowane profile użytkowników.

Google Maps

W celu wizualnej prezentacji geograficznych informacji Google Maps będzie zapisywać i przetwarzać informacje dotyczące sposobu korzystania przez Ciebie z map oraz poszczególnych funkcji, w tym np. Twój adres IP i dane dotyczące lokalizacji. Nie mamy wpływu na powyższe przetwarzanie danych przez Google.

Google reCAPTCHA

Celem zabezpieczenia przed spamem oraz zapobiegania nadużyciom i nieprawidłowemu użytkowaniu naszych formularzy internetowych (np. przy użyciu szkodliwych botów), z naszą stroną internetową zintegrowane zostało narzędzie Google reCAPTCHA, które przetwarza w tym celu Twoje dane (adres IP, czas wizyty na stronie, informacje o urządzeniu i przeglądarce, a także informacje dotyczące korzystania z naszej strony internetowej) i na ich podstawie za pomocą skryptów JavaScript i plików cookie przeprowadza analizę korzystania przez Ciebie z naszej strony internetowej. Dane osobowe wprowadzane przez Ciebie w poszczególnych polach formularzy na naszych stronach nie będą odczytywane lub zapisywane.

Google Fonts

W celu zapewnienia spójnego prezentowania treści na naszych stronach internetowych z naszą stroną internetową zintegrowany jest skrypt „Google Fonts”, który przetwarza Twoje dane (adres IP, czas wizyty na stronie, informacje o urządzeniu i przeglądarce, a także informacje dotyczące korzystania z naszej strony internetowej). Nie mamy wpływu na powyższe przetwarzanie danych przez Google.

YouTube Video Plugin

W celu integracji treści osób trzecich za pomocą wtyczki wideo YouTube – przy odtwarzaniu wideo przetwarzane są przez Google następujące dane: adres IP, godzina wizyty, informacje o urządzeniu i przeglądarce użytkownika.

 9. Media społecznościowe

Wtyczki mediów społecznościowych: Facebook, Instagram, Pinterest

Na naszej stronie internetowej używane są tzw. wtyczki (przyciski) serwisów społecznościowych. Wtyczki te są dostępne za pośrednictwem linka HTML, co zapewnia, że podczas odwiedzin naszej strony zawierającej takie wtyczki (przyciski), nie nawiązuje się automatycznego, bezpośredniego połączenia z serwerami operatora danego serwisu społecznościowego. Po kliknięciu na jeden z przycisków (wtyczkę) otworzy się nowe okno Twojej przeglądarki wyświetlające stronę danego serwisu społecznościowego, na której możesz zatwierdzić wykorzystanie danego przycisku, np. „Lubię to” lub „Udostępnij”.

Nasza aktywność na portalach społecznościowych: Facebook, Instagram

Jeżeli udzieliłeś/udzieliłaś w tym zakresie zgody danemu portalowi społecznościowemu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), podczas odwiedzania naszego konta/profilu w wyżej wymienionych portalach społecznościowych, Twoje dane będą automatycznie gromadzone i przechowywane w celach analityki internetowej i marketingowych. Na podstawie tych danych tworzone są pseudonimowane profile użytkowników. Mogą one być wykorzystywane na przykład do umieszczania w obrębie portali społecznościowych oraz poza nimi tzw. spersonalizowanych reklam, które prawdopodobnie odpowiadają Twoim zainteresowaniom. W tym celu wykorzystywane są zwykle pliki cookie.
Szczegółowe informacje w zakresie przetwarzania i wykorzystywania Twoich danych przez poszczególne portale społecznościowe, jak również informacje dotyczące Twoich praw i możliwości konfiguracji ustawień dot. prywatności, a także dane kontaktowe w celach złożenia zapytania opisane zostały w podlinkowanych poniżej politykach prywatności poszczególnych serwisów społecznościowych. Gdybyś potrzebował/potrzebowała pomocy w tym zakresie, możesz skontaktować się z nami.

Facebook jest serwisem społecznościowym oferowanym przez Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland („Facebook Ireland“). Przetwarzane w sposób automatyczny informacje dotyczące Twoich aktywności i sposobu korzystania z naszego fanpage'a w serwisie Facebook są z reguły przesyłane do serwera Facebook, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025 w USA i tam zapisywane. W stosunku do USA Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych. Nasza współpraca opiera się na standardowych klauzulach ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską. Przetwarzanie danych w ramach odwiedzin fanpage'a w serwisie Facebook odbywa się zgodnie z art. 26 RODO na podstawie zawartych wspólnych uzgodnień współadministratorów, które dostępne są tutaj. Dalsze informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w ramach odwiedzin fanpage'a na Facebooku (informacje dot. funkcji statystyk stron) dostępne są tutaj.

Instagram jest serwisem społecznościowym oferowanym przez Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia („Facebook Ireland“). Przetwarzane w sposób automatyczny informacje dotyczące Twoich aktywności i sposobu korzystania z naszego konta fanpage'a w serwisie Instagram są z reguły przesyłane do serwera Facebook, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025 w USA i tam zapisywane. W stosunku do USA Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych. Nasza współpraca opiera się na standardowych klauzulach ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską. Przetwarzanie danych w ramach odwiedzin konta fanpage'a w serwisie Instagram odbywa się zgodnie z art. 26 RODO na podstawie zawartych wspólnych uzgodnień współadministratorów. Dalsze informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych w ramach odwiedzin fanpage'a na Facebooku (informacje dot. funkcji statystyk stron) dostępne są tutaj.

W stosunku do USA Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych.

10. Nasze dane kontaktowe i Twoje prawa.

Osobom, których dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:

 • zgodnie z art. 15 RODO: prawo do uzyskania informacji o przetwarzaniu danych w zakresie określonym w tym artykule;
 • zgodnie z art. 16 RODO: prawo do sprostowania Twoich nieprawidłowych lub niekompletnych danych osobowych;
 • zgodnie z art. 17 RODO: tzw. „prawo do bycia zapomnianym”, czyli prawo do usunięcia zapisanych u nas Twoich danych osobowych, o ile ich dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne:
  • do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
  • do wywiązania się z prawnego obowiązku;
  • z uwagi na względy interesu publicznego;
  • do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • zgodnie z art. 18 RODO: prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, o ile:
  • prawidłowość tych danych osobowych jest przez Ciebie kwestionowana;
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Ty sprzeciwiasz się ich usunięciu;
  • nie potrzebujemy już danych osobowych, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  • wniosłeś/wniosłaś na podstawie art. 21 sprzeciw wobec przetwarzania danych;
 • zgodnie z art. 20 RODO: prawo do otrzymania dostarczonych nam danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz do przesłania ich innemu administratorowi;
 • zgodnie z art. 77 RODO: prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych „UODO").

W przypadku pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania i korzystania z Twoich danych osobowych, a także w razie żądania udzielania informacji, sprostowania, ograniczenia przetwarzania czy usunięcia danych oraz w celu odwołania udzielonych zgód lub wyrażenia sprzeciwu wobec korzystania z określonych danych, prosimy o bezpośredni kontakt z administratorem danych wskazanym na wstępie niniejszej polityki prywatności.

Prawo do wniesienia sprzeciwu

Jeżeli w sposób opisany w niniejszej polityce prywatności przetwarzamy dane osobowe w celu zabezpieczenia naszych prawnie uzasadnionych interesów, wówczas możesz wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych w tym celu – ze skutkiem na przyszłość. Jeżeli przetwarzanie ma miejsce do celów marketingu bezpośredniego, możesz zrealizować prawo do sprzeciwu w każdym momencie. Jeżeli przetwarzanie ma miejsce w innych celach, prawo do złożenia sprzeciwu przysługuje Tobie jedynie z przyczyn wynikających z Twojej szczególnej sytuacji.

Po skorzystaniu przez Ciebie z prawa do sprzeciwu nie będziemy kontynuować przetwarzania Twoich danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania i będą one nadrzędne wobec Twoich interesów i praw, lub gdy przetwarzanie danych ma służyć dochodzeniu, wykonaniu lub obronie roszczeń prawnych.

Zdanie poprzednie nie obowiązuje, gdy przetwarzanie danych odbywa się do celów marketingu bezpośredniego. W takim przypadku, po wyrażeniu przez Ciebie sprzeciwu zawsze zaprzestaniemy dalszego przetwarzania Twoich danych osobowych.